Facebook privacybeleid

Facebook privacybeleid

Deze Facebookpagina wordt beheerd door ICE SA NV, Place Mc Auliffe 34, 6600 Bastogne, België, een Belgische vennootschap geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0445.215.746, e-mail privacy@ice-watch.com, Data Protection Officer: Céline Eyers. ICE SA NV ziet erop toe dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens op onze Facebookpagina.

Facebook Ireland (‘Facebook’) en ICE SA NV zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op de internetpagina’s van Facebook. Facebook verzamelt en verwerkt informatie over uw bezoek aan onze Facebookpagina, zelfs als u geen Facebookaccount hebt of niet aangemeld bent op Facebook. Meer info over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, vindt u in zijn privacybeleid en cookiebeleid.

Als beheerder van onze Facebookpagina kunnen we uw openbaar Facebookprofiel raadplegen zolang u onze pagina leuk vindt, als u commentaren schrijft of wanneer u onze posts leuk vindt. Uw eventuele interacties zullen echter altijd op onze pagina blijven staan, voor zover deze legaal zijn. De informatie waar wij toegang tot hebben, hangt af van de instellingen van uw profiel. Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, verzoeken of andere bijdragen aan ons gericht) ook wanneer u via onze Facebookpagina contact met ons opneemt. Wij verwerken deze gegevens om uw bijdragen te verwerken en om, indien nodig, hierop te reageren.

Facebook verstrekt ons anonieme statistische gegevens waarmee we de kwaliteit van onze Facebookpagina en de inhoud ervan (aantal ‘vind-ik-leuks’, aantal keer gedeeld, aantal opmerkingen, geografische herkomst, interesses, leeftijd, taal, geslacht, gedrag op sociale netwerken en op onze Facebookpagina/website) kunnen evalueren. Deze gegevens worden voor dit doel zolang als nodig bewaard. Deze statistieken worden gegenereerd op basis van gebruiksgegevens die door Facebook worden verzameld. Facebook is verantwoordelijk voor de anonieme statistische gegevens en ziet erop toe dat uw rechten worden gerespecteerd in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘AVG’).

De verwerking van uw persoonsgegevens berust op ons legitiem belang krachtens art. 6 al. 1 punt f) AVG, in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken of bijdragen en om uw gebruiksvoorwaarden te kunnen herkennen, aanpassen en verbeteren volgens uw voorkeuren, alsook om u het aanbod van onze producten en diensten voor te stellen en u te informeren over wedstrijden en promoties.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Indien u uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stelt, is het mogelijk dat sommige functies niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn.

U profiteert van de volgende rechten en kan hieromtrent contact met ons opnemen via privacy@ice-watch.com:

  • Recht op informatie over de persoonsgegevens die wij opslaan: u heeft het recht om ons te vragen of uw gegevens al dan niet verwerkt worden. Indien ze verwerkt worden heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens. Het recht op informatie omvat o.a. de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en ontvangers, of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (art. 15 AVG).
  • Recht op rechtzetting van onjuiste gegevens. U heeft het recht om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft het recht om te vragen dat we onvolledige persoonsgegevens vervolledigen, o.a. door een aanvullende verklaring te verstrekken (art. 16 AVG).
  • Recht op wissing van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen en wij zullen dat dan ook doen (art. 17 AVG).
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ze kunnen dan alleen worden verwerkt met uw toestemming of om bepaalde wettelijke rechten te doen gelden (art. 18 AVG).
  • U heeft het recht uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (art. 20 AVG).
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit wanneer een inbreuk op de AVG wordt vastgesteld (art. 15 AVG).